نویسنده = ���������� ������
پهنه بندی خطر زلزله در شهرستان بروجرد با تاکید بر توسعه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/jes.2022.556898.1008

علی سلگی؛ علی غیاث یگانه؛ علی ارومیه ای؛ زهرا ملکی؛ نیما نظافتی