بررسی تغییرات جرم با ماهواره GRACE و GRACE-FO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.22034/jes.2022.253046

امید معماریان سرخابی


بهبود روش‌های هیبریدی رتبه بندی جهت پتانسیل‌یابی مس پورفیری، مطالعه موردی محدوده چهارگنبد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1401

10.22034/jes.2022.253086

شکوه ریاحی؛ عباس بحرودی؛ میثم عابدی؛ سهیلا اصلانی


پهنه بندی خطر زلزله در شهرستان بروجرد با تاکید بر توسعه شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22034/jes.2022.556898.1008

علی سلگی؛ علی غیاث یگانه؛ علی ارومیه ای؛ زهرا ملکی؛ نیما نظافتی


بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در استان مرکزی (بازه‌ی زمانی 1360 تا 1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

نوید هوشنگی؛ سید رضا غفاری رزین؛ اصغر راست بود


تحلیل ژئوشیمیایی ماسه سنگ های سازند قم جهت شناسایی داده های نامعلوم با استفاده از مقایسه روش های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/jes.2022.253179

جواد سربی


تحلیل زمانی- مکانی تصادفات عابر پیاده با استفاده از تابع تخمین تراکم کرنل و نمودار راداری، منطقه مطالعاتی: شهر مشهد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/jes.2022.556331.1003

متین شهری