درباره نشریه

فصلنامه زمین و آمار با هدف انتشار یافته های علمی حوزه علوم زمین مبتنی بر روش های آماری منتشر می شود. این مجله بر اساس مجوز شماره  ۸۷۴۲۶  مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را آغاز نموده که بر اساس قوانین و مقررات وزارت علوم نسبت به اخذ مجوز رتبه علمی اقدام خواهد نمود.