راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان برای ارسال مقاله

 نویسندگان محترم ابتدا بایستی در سامانه «ارسال مقاله» ثبت‌نام کنند و پس از ورود به سامانه از طریق حساب کاربری خود، اقدام به فرستادن مقاله نمایند. لازم است موارد زیر در حین ارسال مقاله رعایت شود:

نویسندگان محترم برای ارسال مقالات خود می بایست این نکات لحاظ گردد.

  • قالب ارسالی مقاله دقیقا مطابق با قالب گفته شده بر روی سایت فصلنامه باشد.

  • مقاله به دو صورت Word و pdf بر روی سایت بارگذاری شود.


  • مقاله دارای چکیده و کلید واژه لاتین در انتها مقاله باشد.


 

با توجه به توضیحات مندرج در فایل راهنمای ارسال مجله، شکل‌ها و جدول‌های مقاله باید در همان فایل اصلی و در مکان مناسب آورده شوند. بنابراین، از بارگذاری فایل‌های مربوط به شکل‌ها و جدول‌ها به‌صورت جداگانه اکیداً اجتناب گردد. به‌عبارت دیگر، در فیلدهای «تصویر»، «جدول»، «تازه‌های تحقیق»، «چکیده تصویری» و «فایل‌های Tex/Latex» نباید هیچ فایلی آپلود شود.

 

داوران معرفی‌شده از طرف نویسنده مسئول در ارسال اولیه مقاله، لزوماً می‌بایست از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی یا مؤسسات آموزش عالی داخلی و خارجی با مرتبه علمی حداقل استادیاری باشند.

 

در ارسال‌های بعدی مقاله (پس از انجام «بازنگری کلی»)، علاوه بر فایل اصلی مقاله (فایل اصلاح‌شده)، فایلی با عنوان «پاسخ به نظرات داوران» تهیه گردد و در آن، به همه نظرات و پیشنهادهای داوران مقاله، پاسخ داده شود و نحوه اعمال تغییرات مد نظر داوران و سردبیر مجله در محتوای مقاله تشریح گردد. دقت شود که این فایل باید با همان فونت‌ها و سبک‌های تعریف‌شده در الگوی مجله تدوین گردد

 فایل اصلی اصلاح‌شده مقاله اصلاحات و تغییرات انجام‌شده در محتوای مقاله «نسبت به نسخه قبلی»، باید با رنگ قرمز (برجسته) شوند. (از طریق گزینه «فایل اصل مقاله» در فرآیند ارسال مقاله بازنگری‌شده)